Trú mưa nhờ nhà chú hàng xóm và cái kết. Mà không cần anh ấy bỏ tay ra khỏi tôi, chú thỏ nhỏ. Và một lần nữa tôi không thể chịu đựng được nữa và đưa miệng mình lại gần anh hơn. Tôi phải nói rằng tôi chưa bao giờ hôn ai ngoại trừ một người bạn thời trung học, người đã cố gắng cho tôi thấy cô ấy là người như thế nào. Nhưng điều này hoàn toàn khác biệt và độc đáo; nhưng rồi anh ấy tách khỏi tôi và nói rằng chúng tôi điên rồi, rằng điều đó không thể xảy ra được; và thấy mọi việc ngày càng khó khăn, tôi thực hiện các biện pháp khẩn cấp nên tôi nói với anh ấy: à, nếu nó xảy ra, hãy nhìn xem; lại nắm lấy tay anh ấy và đặt nó vào giữa hai chân tôi, khiến anh ấy dùng ngón tay chạm vào lối vào âm đạo của tôi, lúc đó ngón tay này đã khá ẩm ướt. Lúc đó anh ấy mỉm cười và nói với tôi.

Trú mưa nhờ nhà chú hàng xóm và cái kết

Trú mưa nhờ nhà chú hàng xóm và cái kết