Ông chú bị 2 cô cháu gái mút cạn tinh trùng. Đường Gia Huy có toàn quyền lựa chọn người tham gia xét xử, chỉ cần bồi thẩm đoàn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, tôi không có lý do gì để từ chối sự tham gia của anh ấy. Tôi bất lực nhìn anh ấy tận hưởng cảnh quan hệ tình dục bằng miệng của cô Trần trên ghế, rên rỉ thoải mái.Tất nhiên, vai trò của bồi thẩm đoàn hiện tại đã giảm đi rất nhiều, sự thành bại của vụ án bây giờ phụ thuộc vào việc bà Chen có xác định được tội phạm hay không. Nếu tôi phản đối kịch liệt việc có một bồi thẩm đoàn như vậy thì việc xúc phạm anh ta sẽ chẳng có ích lợi gì.